Mijn diensten

Diensten - korte uitleg

Veerkrachtcoaching

In deze coaching onderzoeken we de drempels & hindernissen die jouw veerkracht onderuit halen. We gaan oplossingsgericht te werk & focussen ons op het versterken van jouw zelfvertrouwen.

Via praktische oefeningen uit de RET (Rationeel-Emotieve Training) en in combinatie met talentencoaching, herstellen we jouw eigenwaarde & zelfvertrouwen. War zijn jouw sterktes & waar kan je trots op zijn? We richten ons op jouw reeds gezette stappen & evolutie in het geheel. We richten ons zowel op mentale als fysieke aspect van je goed voelen. 

Stress- en burn-out coaching

Het is eerst aan de orde om in de crisisfase te focussen op lichamelijk (en cognitief) herstel. Na deze fase kan er overgeschakeld worden naar oplossings- en toekomstgericht denken.

Door middel van zeer praktische oefeningen die je ook thuis zal moeten toepassen (ACT: Acceptatie en Commitment Therapie, RET: Rationeel-Emotieve Training), verkrijg jij stap per stap terug ownership over jouw lichaam & geest. We hebben voortdurend oog voor jouw ontwikkeling & evolutie.

Loopbaanbegeleiding

Bij loopbaanbegeleiding start je met een toekomstgerichte vraag op werkvlak. Vooraleer we ons richten op korte, middel- en lange termijn, dienen we te kijken naar het heden.

Wat is de huidige (werk)situatie & in hoeverre ken jij jezelf? We onderzoeken onder meer jouw loopbaanankers, werkwaarden en voorkeuren op vlak van  bedrijfscultuur. Wat is jouw uiteindelijke doel?

Talent- en ontwikkelingsgerichte coaching

In deze coaching focussen wij ons op jouw kracht & potentieel. We werpen een blik op jouw talenten, trotse & krachtige momenten en succesvolle ervaringen. 

Via praktische, visuele & methodische talentencoaching gaan we toekomstgericht aan de slag. Waar kan jij naartoe indien jij je jouw potentieel ten volle benut? 

Workshops welzijn op het werk

Ik spits me toe op 3 verschillende thema’s: namelijk teamcoaching: omgaan met conflicten, teamcoaching: teamrollen en stress- en burn-out preventie.

In deze praktijkgerichte training workshops zal je als medewerker/teamlid inzichten uit jezelf vergaren dankzij  krachtige & methodische  coachingstechnieken. Allesbehalve saaie kost maar interactie verzekerd! Mijn focus ligt hierbij op duurzame gedragsverandering.

Sollicitatie(coaching)- en training

Vanuit de Interactionele Vormgeving gaan wij samen op zoek naar wie jij bent als persoon binnen en buiten het sollicitatieproces.

Dankzij de inzichten uit deze verdiepende sessies uit het eerste luik gaan wij aan de slag om op authentieke wijze te solliciteren. Met jouw grote zelfkennis als troef, leer jij hoe je jezelf gepast schriftelijk en mondeling kan voorstellen in het tweede luik.

Pakketten

Coming soon!

COACHING

Een coach handelt vanuit de visie dat de coachee (klant) een bewustwordingsproces doormaakt. De focus ligt op het individu die vanuit zichzelf inzichten verwerft dankzij de ondersteunende rol van een coach.

Een goede coach stelt de juiste vragen die jou doen nadenken over jezelf. Je wordt begeleid in de zoektocht naar een geschikte oplossing van jouw drempel of hindernis. Een coach oordeelt niet, focust zich 100% op jou en werkt resultaatgericht. De visie is gefocust op de toekomst en richt zich op het zetten van concrete stappen.

TRAINING

Een trainer of facilitator draagt zijn/haar kennis en vaardigheden over naar mensen. Een trainingssessie wordt aangevat  in een bepaald thema met een bepaald doel vooraf gecreëerd door de trainer in samenwerking met de noden van de klant.

Een goede trainer focust zich op het zelfstandig en actief aan de slag gaan met tools via het aangereikte kader, passende bij de leerevolutie van het individu en de groep.  Hij of zij kan inspelen op de inbreng van de deelnemers en speelt vlot in op de groepsdynamica. Het doel is om duurzame gedragsverandering teweeg te brengen.

Mijn kernwaarden

Persoonlijk & vertrouwelijk
Positief & dynamisch
Doelgericht & zelfsturend
Praktisch & methodisch
Professioneel & kwaliteitsvol