Externe loopbaanbegeleiding

Waarom coaching op het werk?

Voor een bedrijf of organisatie is het altijd belangrijk om aandacht te hebben voor het functioneren van de medewerkers. Zeker in woelige tijden waarin veranderingen centraal staan, moet er ingezet worden op employability

Werknemers die de kans krijgen vanuit het management om beroep te doen op een externe loopbaancoach, zijn in sterke mate geneigd om zich te blijven inzetten voor deze werkgever. Het personeel voelt zich gesteund dankzij deze opportuniteit om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen. 

Zij die hun loopbaan actief in handen nemen, geloven meer in hun mogelijkheden en vertonen een hogere werkbaarheid.

Een externe coach is geschikt voor een werknemer die: 

Beroep doen op externe coaching kan zowel voor: oudere werknemers, high potentials, management, teammembers,…

Extern loopbaantraject

Wat kan je als werkgever en/of werknemer verwachten van mijn individuele coaching?

Kennismaking
Gesprek
Intake
Huidige situatie
Verdieping
Inzichten verwerven
Synthese
Actieplan
Nazorg (in geval van loopbaancheque)
Verdere ondersteuning 100%

Externe coaching versus interne coaching

Een interne coach bevindt zich binnen het bedrijf en bekleedt vaak een HR-positie. Hij of zij  beschikt over veel kennis over de werking en  cultuur van het bedrijf. Dit maakt het mogelijk om de begeleiding te laten matchen met de visie.  Er is een makkelijke toegang en frequente opvolging van de coaching.

Maar… vaak wordt er gekozen voor een externe coach. Waarom?

Bij een externe coach verbonden aan een gecertificeerd centrum kan je doorgaans rekenen op een hoge professionaliteit betreffende het coachinggebied. De coach en coachee beginnen met een blanco blad waardoor er geen voorgeschiedenis kan meespelen. De coach kan starten met een onbevooroordeelde blik en de gesprekken staan los van de prestaties van de werknemer. De vertrouwelijkheid kan beter gegarandeerd worden in deze setting. 

Deze twee hoeven elkaar niet uit te sluiten en kunnen zelf complementair zijn! Interne loopbaanbegeleiding kan zich bijvoorbeeld meer toespitsen op de performance van de werknemer; terwijl een externe begeleider meer in een breder kader kan coachen.

Met loopbaancheques

Je kan bij mij terecht met loopbaancheques via het gemandateerd loopbaancentrum Diaspoor indien jij als individu aan de juiste voorwaarden voldoet. 

Diaspoor is een erkend loopbaancentrum en partner van de VDAB. Je betaalt slechts 80 euro voor 7 uur coaching! 

Een loopbaanbegeleidings-traject (mogelijk op kost van de werkgever) start met 4 uur begeleiding: eerste cheque voor 40 euro).

Nadien kan je vrijblijvend een tweede cheque gebruiken, waarvoor je nog 3 uur begeleiding krijgt (ook voor 40 euro). 

Zonder loopbaancheques

Indien je nog geen recht hebt op cheques, dan kan ik je een begeleiding en prijs op maat voorstellen. 

Persoonlijk & vertrouwelijk
Positief & dynamisch
Doelgericht & zelfsturend
Praktisch & methodisch
Professioneel & kwaliteitsvol