Mijn missie

Mijn doel

We krijgen allemaal wel eens te maken met de factor “onzekerheid”. In onze prestatiegerichte maatschappij wordt er veel druk gelegd waardoor er twijfels kunnen ontstaan over jezelf, jouw werk, jouw gezin, of over andere factoren. Wanneer deze gevoelens frequent of bijna permanent deel uit maken van jouw leven, kan het weleens “too much” worden.

Je laten begeleiden door een coach kan voor jou dan de eerste stap betekenen richting jouw nieuwe hoofdstuk waarin jij zelfbewuster & met meer vertrouwen  leert staan.

Mijn sterkte bestaat uit het in hun kracht zetten van mensen. Mijn persoonlijke missie is om jou nieuwe inzichten te laten vergaren & dat je je jezelf diepgaander leert kennen. Hierbij begeleid ik jou stapsgewijs naar jouw gewenste doel. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid!

mijn-missie

Opmerking: Wanneer doe je beroep op een coach & wanneer ga je beter naar een psycholoog of psychotherapeut? 

Een coachingstraject bestaat niet uit het geven van therapie. Een coach focust samen met jou op wie je bent, wie je wil zijn en wat je wil bereiken. Het draait om het bekijken van de verschillende mogelijkheden en het benutten van jouw potentieel. Over het algemeen zal het traject bij een coach korter verlopen. Een psycholoog zal onderliggende psychische problemen onderzoeken & uitzoeken wat jouw gedrag triggert. Hij of zij zal een kijk nemen naar jouw verleden.

Waarom coaching & training?

Net zoals velen positioneer ik mij op de coachings- en trainingsmarkt. Soms lijkt het alsof je wordt gebombardeerd door een overaanbod hieraan. Echter, is het niet mooi dat velen zich geroepen voelen om anderen te helpen? Onze samenleving lijkt er steeds meer nood aan te hebben. 

De rode draad doorheen mijn persoonlijk coachings- en trainingspad is “psychosociaal welzijn” (hetzij als jongere of volwassene). Van zolang ik mij kan herinneren hecht ik belang aan rechtvaardigheid,  eerlijkheid & erkenning. Dit zijn belangrijke ankers voor mij. Tijdens zowel mijn schooltijd als loopbaancarrière, merkte ik geregeld terugkerende problematieken op: te weinig erkenning voor talenten, inefficiënte aanpak bij individuele- of groepsproblemen, een disconnectie tussen werkgever & werknemers, ineffectief people management… Investeren in menselijk kapitaal is een noodzaak dat vaak wordt vergeten. Deze diverse ervaringen stimuleerden mij om anderen te begeleiden om drempels te overwinnen, terug hun motivatie & kracht te vinden en hun doelen te kunnen stellen.

Mijn passie voor het coachen & trainen doorheen mijn loopbaan + de ervaringen zoals hierboven omschreven, vormden mijn inspiratie en zorgden voor mijn gedrevenheid als Change & Career Coach Katrijn voor ongeacht welke persoon!

In mijn werk hou ik enorm van variatie & ik zoek dit dan ook actief op. Als multipotentialist kan ik mijn ei kwijt in de verschillende diensten die ik aanbied. Zowel individuele begeleidingen als trainingen benader ik met veel passie, inzet & enthousiasme.

Een persoonlijke aanpak met oog voor individuele- en teamontwikkeling & duurzame gedragsverandering is mijn uitgangspunt.

Wat is mijn aanpak?

Ik werk identiteitsgericht met een visueel & methodische aanpak die handelt vanuit de positieve psychologie. Wat wil dit zeggen?

Het begint altijd bij zelfbewustzijn. Wie ben jij & hoe goed ken jij jezelf? Als coach probeer ik je dan ook een spiegel voor te houden. Ik richt mij  op het leren herkennen van jouw eigen kwaliteiten & potentieel. Ken je jouw talenten & ben jij er fier op? Dan sta je automatisch steviger in jouw schoenen & weet je beter waar je naartoe wil.

Uit onze gesprekken zal jij zelf onbekende inzichten vergaren.  Ik werk daarbovenop graag visueel & via methodieken. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Het laat het onbewuste toe om zich uit te spreken & hierin schuilt de kracht.

Voorbeelden visuele tools:  via coachingskaarten, visual sketchnotes, tijdslijn, levenswiel, enz. Voorbeelden methodieken: logische denkniveaus, kernkwadranten, prioriteitenkader, enz.

Vertrekkende vanuit de positieve psychologie betekent in plaats van mij te richten op problemen of oorzaken, we ons toeleggen op het benutten van jouw potentieel (wat niet wil zeggen dat we geen mogelijke pijnpunten analyseren). We focussen ons op jouw welbevinden, positieve ervaringen en kwaliteiten. Wat zijn jouw mogelijkheden?

Elke sessie kan je bekijken als een puzzelstukje. We ontleden telkens ‘iets’ en komen tot inzichten. Tijdens mijn begeleidingen vind ik het daarom belangrijk om terug te koppelen naar de vorige sessies: Welke puzzelstukken passen ineen? Welke kennis en informatie is bijzonder waardevol voor jou? Welke ontwikkelingen ervaar je zelf? Om geen kostbare inzichten te laten verloren gaan, laat ik jou zelf regelmatig noteren, geef ik weleens ‘een schriftelijk opdrachtje’ mee of stuur ik jou een mailtje met de besproken inzichten door. Met elk gelegd puzzelstukje, wordt jouw beeld helderder. Met deze kennis kan jij aan de slag om toekomstgericht te kijken.

Mijn kernwaarden

Persoonlijk & vertrouwelijk
Positief & dynamisch
Doelgericht & zelfsturend
Praktisch & methodisch
Professioneel & kwaliteitsvol