Outplacement begeleiding

Voor wie is outplacement begeleiding?

Voor personen die zijn ontslagen (of met ontslag bedreigde werknemers) bestaat er ondersteuning bij de verwerking en de zoektocht naar een nieuwe, duurzame tewerkstelling in loondienst of ondernemerschap.

Of je hier recht op hebt of niet, hangt af van een heel aantal factoren. Bekijk hier of je aan de voorwaarden voldoet. Werd je ontslagen en heb je hier geen recht op? Contacteer mij voor een traject loopbaanbegeleiding op maat.

Wat is outplacement begeleiding?​

Omdat burgers er doorgaans niet voor kiezen om ontslagen te worden, komen ze in een moeilijke situatie terecht. Dit outplacement traject focust zich dan ook op:

Als gecertificeerd outplacement coach (CERTO-certificaat) begeleid ik jou via het gemandateerde centrum Diaspoor Werk met zin. Je verkrijgt professionele, diepgaande ondersteuning, hetzij individueel of in groep.

Mijn aanpak

In de eerste plaats is het belangrijk om jou als persoon te leren kennen. Aangezien we geruime tijd samen aan de slag gaan, is het belangrijk dat er een sfeer van vertrouwen wordt geschept. 

Het traject gaat van start met een focus op een sterke zelfkennis. Tijdens mijn functie als jobcoach voor werklozen hamerde ik hier steeds op. Je kan geen bewuste verandering doorvoeren als je geen kennis hebt van jouw overtuigingen, capaciteiten, drijfveren, valkuilen, enzovoort. Dit is de basis die gelegd wordt. 

Het parcours zal naargelang jouw interesses en mogelijkheden, bestaan uit individuele afspraken en daarbovenop groepsworkshops. Ik focus graag op de diverse mogelijkheden die in het verschiet liggen. Concreet en actiegericht zijn mijn sleutelwoorden! 

Mijn kennis en expertise omtrent sollicitatievaardigheden,  dat ik in de sollicitatietraining aanbied, wordt in deze begeleiding verwerkt. 

signposts, directory, path direction

Wat is het tarief voor outplacement begeleiding?

Afhankelijk van het stelsel is deze prijs vastgelegd of niet (in het laatste geval dient er een akkoord te worden vastgelegd tussen werkgever en outplacementbureau).

In het geval van ontslag met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer betaal je als werkgever  1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van je werknemer, met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. Werkte je werknemer deeltijds? Dan worden de maxima en minima proportioneel verminderd.

Persoonlijk
Professioneel
Methodisch
Kwaliteitsvol
Vertrouwelijk