Deze duurzame teamcoaching is een traject bestaande uit 3  trainingsdagen & een nazorgsessie gericht op “driving your team to the next level”

Leerdoelen van dit traject:

Conflicten binnen een team: focus op communicatie

Zijn er conflicten binnen het team merkbaar? Dat is lastig, maar conflicten kunnen erg productief zijn. Het is dus met andere woorden ook een prachtige kans! 

Een kans om: pijnpunten om te buigen tot sterktes,  jullie team met elkaar op een diepgaande en authentieker niveau te laten connecteren, het team zich bewust te laten worden van ieders individuele manier van communicatie en te ontdekken welke rol je speelt binnen het team.

Een methodiek voor het optimaliseren van teamcommunicatie zal geïmplementeerd worden op maat van jouw team.

De teamleden leren hun eigen communicatie beter kennen & hoe deze in functie van  teamcommunicatie te optimaliseren. 

business-2879465_1920

Team & teamrollen

teamwork-3213924_1920

Jouw medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden en mindset maar ze lopen vast op hun eigen rol binnen het team? Dan wensen ze vast een scherper beeld van hun waardevolle toevoeging op de werkvloer te verkrijgen.

In dit teamcoachingtraject krijgen ze de kans om zichzelf te ontdekken & begrijpen wat hun meerwaarde betekent.

Ze verkrijgen antwoorden op de vragen:

Wat zijn mijn voorkeursrollen en hoe vervul ik deze gepast binnen het team? Liggen deze in lijn met de effectieve rollen die ik uitvoer? Wat drijft mij en geeft mij energie? Hoe sluit ik aan bij de andere rollen binnen het team? 

Ze krijgen antwoord op de vraag: “Wie ben ik binnen het team?”

Teamdoelen: transparantie

In de praktijk blijkt het vaak dat teamleden niet voldoende op de hoogte zijn van de teamdoelen. In dit traject maken we ruimte voor transparantie hierrond. De bedoeling is om deze in de praktijk zo concreet mogelijk te maken

Daarenboven bekijken we of de individuele behoeften in overeenstemming zijn hiermee. Zijn de teamleden op de hoogte van elkaars doelen? In hoeverre worden deze als belangrijk aanschouwd?

Belangrijk is ook om de missie & visie van de organisatie te voelen & mee uit te dragen. 

Als deze drie doelen elkaar versterken en verbindend werken, betekent dit dat je als team bewust de richting van de bestemming(en) samen kunt aangaan.

“Reeds enige tijd waren we als team zoekende naar een teamcoaching die ons kon ondersteunen in onze zoektocht naar veiligheid, verbinding en duidelijkheid rond ieders positie in ons team. Na lang zoeken naar een kwalitatieve teamcoaching kwam ik via via bij Katrijn terecht.

Katrijn nam ons team op een gestructureerde manier tijdens vier trainingsdagen mee in de verschillende elementen die belangrijk zijn om te komen tot een succesvolle teamwerking.

Het was een periode van intensief aan de slag gaan, niet enkel tijdens de workshopdagen zelf, maar ook tijdens de individuele opdrachten die we tussendoor van Katrijn meekregen.

Het liet ons stilstaan bij onszelf als individu en als team, als deel van onze ruimere organisatie. Na een aantal ‘theoretische’ kaders te hebben meegekregen, kwam er dankzij Katrijns open en begripvolle luisterhouding ruimte en veiligheid om ons kwetsbaar op te stellen naar elkaar toe, onder haar begeleiding. 

Spanningen, soms jarenlange, kwamen aan de oppervlakte en konden benoemd worden. Deze kwetsbaarheid heeft geleid tot wederzijds begrip en het besef dat we als team kunnen spreken met elkaar, al is er nog een weg te gaan. Gelukkig weten we dat we nog steeds beroep kunnen doen op Katrijn om ons weer verder op weg te helpen als we vastzitten!

Creëer verbondenheid tussen uw werknemers

Persoonlijk & vertrouwelijk
Positief & dynamisch
Doelgericht & zelfsturend
Praktisch & methodisch
Professioneel & kwaliteitsvol