Train your Jobcoach

Voor wie is Train your jobcoach?

Het betreft een training voor jobcoaches of trajectbegeleiders die individuen en/of groepen van mensen begeleiden richting arbeidsmarkt. Als jobcoach of trajectbegeleider zit je in een gevarieerde functie, waar je doorgaans 3 grote taken uitvoert:

In deze training focussen wij ons op coachingsvaardigheden + effectieve communicatie/netwerkvaardigheden.

Wat is Train your Jobcoach?

Dankzij diverse methodische coachings- en communicatietools leer jij als jobcoach:

  1. Verbinding te verkrijgen met de werkzoekenden;
  2. Op gepaste wijze  connecteren met de (potentiële) werkgever. 

Met deze handvatten voel je je  gesterkt in jouw positie en leer jij makkelijker de werkzoekende écht kennen. Uiteraard vereist niet elke persoon dezelfde aanpak. Op welke wijze kan jij antwoorden bekomen op deze vragen: Wie is de werkzoekende als individu? Wat is zijn of haar huidige situatie? Over welke talenten en kwaliteiten beschikt deze persoon? Wat is zijn of haar doel op werkvlak en wat is er mogelijk?

Het gaat niet om de expertise omtrent de inhoud van een begeleidingstraject, maar om het versterken van de soft skills van een jobcoach.

Mijn aanpak

De workshops gaan het liefst in kleine groepen door. Ik vind het daarbij belangrijk om aandacht te hebben voor individuele ontwikkeling. Iedere deelnemer krijgt een deelname-attest met persoonlijke feedback. Omwille van deze aanpak, bied ik ook vrijblijvend vervolgsessies aan om oog te hebben voor de deelnemers hun evolutie. (Reflectiemomenten waarvan de noodzaak & frequentie in overleg kunnen bepaald worden).

Als trainer wil ik enerzijds theorie aanreiken (vb. info over generationele verschillen op de werkvloer,  (tegen)overdracht, het kernkwadranten model,  de verschillende coachingstechnieken enz.), maar het belangrijkste is de praktische toepassing ervan. Interactie wordt systematisch ingebouwd.

Het doel is om zelfbewuster te worden als jobcoach & makkelijker connectie kunnen verkrijgen met zowel werkzoekenden als werkgevers.

Voorwaarden

Jouw organisatie of bedrijf werkt met coaches die werkzoekenden begeleiden. Dit kan zowel in de privésector zijn als overheidsgebonden. Jouw medewerkers werken in loondienst. 

Deze training is beschikbaar als 1 volledige module. De modules kunnen zowel opeenvolgend na elkaar geboekt worden of apart doorheen het jaar. 

De 4 modules kunnen naargelang de behoeftes afzonderlijk geboekt worden. 

Zelfreflectie als coach: 1 volledige dag

Verbindende communicatie: halve dag (in geval van keuze voor volledige training best combinatie met coachingsstijlen)

Coachingsstijlen: halve dag (in geval van keuze voor volledige training best combinatie met verbindende communicatie)

Coachingsmethodieken: halve dag (in geval van keuze voor volledige training best combinatie met talentgericht coachen)

Talentgericht coachen: halve dag (in geval van keuze voor volledige training best combinatie met coachingsmethodieken)

Netwerkskills: een halve dag

Elke module bestaat uit theorie + praktische toepassing van de methodieken. No-nonsense – fun – interactief – diepgaand – persoonlijk – via diverse spelvormen

Minimum 6 – maximum 10 deelnemers maar groepsgrootte kan besproken worden. Aangeraden om grote groepen op te splitsen omwille van:
1. het interactieve karakter van de workshops;
2. de focus op het zelfbewustzijn van de jobcoach;
3. de individuele aandacht voor iedere deelnemer.

Wat is het tarief voor deze training?

Indien u meer informatie wenst over de kostprijs (en de inhoud) kan je mij steeds persoonlijk contacteren.

Via een uitgebreide mondelinge of schriftelijke presentatie (ook brochure beschikbaar) verkrijg je een gedetailleerder beeld van iedere module en mijn aanpak.  

Persoonlijk
Professioneel
Methodisch
Kwaliteitsvol
Vertrouwelijk