Workshops voor bedrijven

Conflicten binnen een team - focus op Verbindende Communicatie

Zijn er conflicten binnen het team merkbaar? Dat is lastig, maar conflicten kunnen erg productief zijn. Het is dus met andere woorden ook een prachtige kans! 

Een kans…. om pijnpunten om te buigen tot sterktes. 

Een kans… om jullie team met elkaar op een diepgaande en authentieker niveau te laten connecteren

Een kans… om het team zich bewust te laten worden van ieders individuele manier van communicatie

Een kans… om te ontdekken welke rol je speelt binnen het team. 

Hoe gaat een teamcoaching met focus op verbindende communicatie in zijn werk? 

Touwtrekken

DOEL VAN DE COACHING

Deze coaching focust zich op het verwerven van:

  1. Efficiënte, verbindende communicatievaardigheden
  2. Zelfbewustzijn als individu en als collega binnen een team
  3. Gemeenschappelijke teamdoelen

Team & teamrollen

Jouw medewerkers beschikken over de juist vaardigheden en mindset maar lopen vast op hun eigen rol binnen het team. Ze wensen een scherper beeld van hun waardevolle toevoeging op de werkvloer.

In deze workshops krijgen ze de kans om zichzelf te ontdekken & begrijpen wat hun meerwaarde betekent.

Wat zijn mijn voorkeursrollen en hoe vervul ik deze gepast binnen het team? Wat drijft mij? Hoe sluit ik aan bij de andere rollen binnen het team? 

Met andere woorden: ze krijgen antwoord op de vraag “wie ben ik binnen het team?”

DOEL VAN DE COACHING

Deze coaching focust zich op het verwerven van:

  1. Kennis over hun voorkeursrollen binnen het team
  2. Zelfbewustzijn als individu en als collega binnen een team 
  3. Werkwijze over het bundelen van hun krachten op praktische wijze

Stress- en burn-out preventie

“Beter voorkomen dan genezen” is een zin die hier perfect van toepassing op is.

Hoe kan je als werkgever bepaalde zaken implementeren die het mentale welzijn van de medewerkers ten goede komt? 

Langs de andere kant vindt er ook een workshop plaats met de werknemers hoe zij via waardevolle technieken zoals onder meer RET hun stress kunnen verlichten op de werkvloer.

Met andere woorden: we zetten enerzijds in op het optimaal gebruiken van de mogelijkheden die het bedrijf heeft om in te zetten op mentaal welzijn & tegelijkertijd op het versterken van de veerkracht van de werknemers. 

DOEL VAN DE COACHING

Deze coaching focust zich op het verwerven van:

  1. Een concreet actieplan om mogelijkheden rond mentaal bewustzijn te implementeren (preventief vlak)
  2. Bepaalde technieken om op cognitief & fysiek vlak stress te verlichten (curatief)

GETUIGENIS - Hanne Adriaens VZW Nieuwland - Teamcoaching

“Reeds enige tijd waren we als team zoekende naar een teamcoaching die ons kon ondersteunen in onze zoektocht naar veiligheid, verbinding en duidelijkheid rond ieders positie in ons team. Na lang zoeken naar een kwalitatieve, betaalbare teamcoaching kwam ik via via bij Katrijn terecht. Katrijn nam ons team op een gestructureerde manier tijdens vier workshopdagen mee in de verschillende elementen die belangrijk zijn om te komen tot een succesvolle teamwerking. Het was een periode van intensief aan de slag gaan, niet enkel tijdens de workshopdagen zelf, maar ook tijdens de individuele opdrachten die we tussendoor van Katrijn meekregen. Het liet ons stilstaan bij onszelf als individu en als team, als deel van onze ruimere organisatie. Na een aantal ‘theoretische’ kaders te hebben meegekregen, kwam er dankzij Katrijns open en begripvolle luisterhouding ruimte en veiligheid om ons kwetsbaar op te stellen naar elkaar toe, onder haar begeleiding. Spanningen, soms jarenlange, kwamen aan de oppervlakte en konden benoemd worden. Deze kwetsbaarheid heeft geleid tot wederzijds begrip en het besef dat we als team kunnen spreken met elkaar, al is er nog een weg te gaan. Gelukkig weten we dat we nog steeds beroep kunnen doen op Katrijn om ons weer verder op weg te helpen als we vastzitten!”

Creëer verbondenheid tussen uw werknemers

Persoonlijk & vertrouwelijk
Positief & dynamisch
Doelgericht & zelfsturend
Praktisch & methodisch
Professioneel & kwaliteitsvol