Ont-piekersessie 21 maart 2023

Piekeren is een gedachtestroom van irrationele, negatieve en vooral onproductieve gedachten. Maar wat is het verschil tussen nadenken en piekeren?
 
Bij nadenken is er een evolutie. Het betreft een logisch proces dat dankzij nieuwe inzichten of verbanden leidt naar mogelijke oplossingen.

Bij piekeren is er geen sprake van evolutie of ontwikkeling en zit men vast in een belemmerend gedachtenpatroon. We herkauwen steeds dezelfde gedachten en de spam in jouw hersenen stapelt zich op. Deze worden overprikkeld en ons vermogen om constructief te zijn wordt tijdelijk lam gelegd. Doorbeek deze vicieuze cirkel van piekeren en neem  een aantal concrete stappen, zowel cognitief als fysiek.

Tijdens onze ont-piekersessie focusten we ons op dit doel: ik wil baas zijn over mijn gedachten en niet andersom. We hingen bv. foto’s in de ruimte op van verschillende categorieën belemmerende overtuigen (zoals de rampscenariost, de perfectionist,…). De deelnemers praatten in intieme groepjes over hun gedachten. 

Iedere deelnemer verkreeg praktische handvatten om:
hun type(s) piekeraar te achterhalen,
hun gedachtenpatronen te leren herkennen,  mentale ont-piekertechnieken toe te passen en korte, fysieke ontspanningsoefeningen te gebruiken (olv collega osteopate Victoria).
piekeren