Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Katrijn Rosseels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Katrijn Rosseels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres

WAAROM KATRIJN ROSSEELS GEGEVENS NODIG HEEFT

Katrijn Rosseels verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Katrijn Rosseels uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

HOE LANG KATRIJN ROSSEELS GEGEVENS BEWAART

Katrijn Rosseels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Katrijn Rosseels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Katrijn Rosseels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Katrijn Rosseels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Katrijn Rosseels maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Katrijn Rosseels bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Katrijn Rosseels te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Katrijn Rosseels heeft hier geen invloed op.

Katrijn Rosseels heeft Google geen toestemming gegeven om via Katrijn Rosseels verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@careercoachkatrijn.be. Katrijn Rosseels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Katrijn Rosseels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Katrijn Rosseels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Katrijn Rosseels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Katrijn Rosseels op via info@careercoachkatrijn.be. http://www.careercoachkatrijn.be is een website van Katrijn Rosseels.

Katrijn Rosseels  is als volgt te bereiken:

Adres: Schrieksebaan 26.1, 3120 Tremelo

Ondernemingsnummer: 0754.705.629

Telefoon: 0491/17.72.96

E-mailadres: info@careercoachkatrijn.be

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).