KULeuven 20/10/2022

Solliciteren is jezelf “authentiek” verkopen. Moet je de beste versie van jezelf zijn? Absoluut! Moet je jezelf verloochenen en een masker opzetten? Absoluut niet!

Ken jezelf: weet welk verhaal je wil vertellen, wat jouw capaciteiten zijn en wat je wil bekomen. Als je als een zelfbewust persoon, zowel over jouw sterktes als werkpunten, overkomt is dat een sterke troef! 

We starten de sessie dan ook met een aantal individuele en groepsoefeningen waarin ze over zichzelf gaan nadenken. We gaan zelfs terug naar de kindertijd waarin we hun voorkeurspelletjes koppelen aan hun kwaliteiten (zeer krachtig!). 

De typische sollicitatievragen komen aan bod; ook al lijken zelfs deze absoluut verre van evident om te beantwoorden. Ze krijgen tijd en ruimte om dit met elkaar live in te oefenen. Preparation is key! Ik geef ze de tool van de STARR-methode mee waarbij je op een heel efficiënte manier een vraag beantwoordt waarin je jouw kwaliteiten toont aan de hand van een voorbeeld (op of naast de werkvloer).

We splitsen de moeilijkere vragen op in bepaalde categorieën en bespreken samen de verschillende aanpak. Er zijn immers geen 100% correct standaardantwoorden en deze nuances zijn dan ook belangrijk.

De deelnemers denken zelf na over wat ze naar op zoek zijn en hoe ze dit kunnen verwoorden.

Het was een zeer boeiende, interactieve en niet te vergeten uiterst plezante sessie met een grote groep enthousiaste jongeren klaar om er voluit voor te gaan op de arbeidsmarkt. Met zelfvertrouwen op sollicitatiegesprek!

sollicitatietraining