Teamcoaching Brugge 2021

brugge 3

Een hulpkreet zoals deze vraagt om een langere teamcoaching. Ik stelde een traject voor van 4 hele dagen met tussentijdse zelfreflectie-opdrachten werkende aan groepscohesie. Het framework voor dit traject was deze van het teamwiel van Martijn Vroemen. Noodzakelijke individuele & duogesprekken en een afsluitsessie om terug te blikken en de vooruitgang te meten werden ingepland.

Dag 1: 

We werkten in het thema van verbindende communicatie  aan een sfeer van veiligheid. De start focuste zich vooral op zelfreflectie inzake individuele communicatie.  De deelnemers ontdekten ieder hun communicatiestijl en hoe veilige topics over te brengen op een verbindend communicatie manier. We werkten ook creatief zoals bv. bij het maken van een kubus bij het ervaren van verschil in perceptie bij ontvangen van dezelfde boodschap.

brugge
Dag 2:

Deze dag draaide voornamelijk rond teamrollen. Ieder van ons heeft namelijk natuurlijke voorkeuren qua rollen, maar dit komt niet altijd overeen met de rol die je werkelijk uitvoert.  We bekeken via speeddates of ze elkaars voorkeurs- en effectieve teamrollen konden raden. Hierna dachten we zeer concreet na over welke de meest efficiënte teamrollen zouden zijn, op maat van basis van hun visie over een team. Via een spel met stellingen bracht dit heel wat sterke inzichten met zich mee! 

brugge 4
Dag 3:

De vorige topics werden nog steviger vastgepakt en we verdiepten ons meer in onze gevoelens. Hoe geven we een duidelijke stem aan onze onvervulde behoeften?  Aan de hand van Dixit-kaarten graven we dieper naar onze innerlijke belevingswereld. 

Omwille van de noden van de groep nam ik op deze dag ook de roos van Leary vast. Er werd op een transparante manier naar elkaar toe uitgesproken waar er persoonlijke moeilijkheden lagen. Het teamcommunicatievierluik zorgde voor een analyse van hun teamcommunicatie en waar ze verder aan willen werken. Deze gelijksgezindheid zorgde voor een toekomstgericht gevoel dat positiviteit bracht. 

kaarten
Dag 4:

Verschillende actoren die werken op verschillende niveaus dienen transparant met elkaar te kunnen communiceren over de werking. We bespraken als team wat de organisatorische doelstellingen zijn en in hoeverre de missie en visie zich vertalen op teamniveau.  We bekeken hierbij de individuele verwachtingen en behoeften  via de oefening van de logische denkniveaus van Bateson in duogesprek om te kijken of deze in overeenstemming liggen met het pad dat ze nu bewandelen op loopbaanvlak. 

Op basis hiervan werden collectieve en individuele actieplannen opgesteld. Het gezamenlijke werd samen visueel uitgetekend op een moodboard. Het vertaalde zich in een prachtige tekening van hun reis vol symboliek.