Hoe een crisis hét uitgelezen moment is voor persoonlijke groei

In deze periode staat persoonlijke ontwikkeling vaak niet erg hoog op de agenda. Op dit moment wordt er eerder voorrang verleend aan trefzekere zaken. Mensen stellen reflectie over hun huidige privé- en werksituatie uit en richten zich niet tot gewenste toekomstperspectieven. Hoe komt dit?

Behoeftenmodel

Als je kijkt naar het behoeftenmodel van Anthony Robbins (gerenommeerd Amerikaans coach) zie je 6 basisbehoeften die menselijk gedrag verklaren en stimuleren. Laten we deze even onder de loep nemen.

Niet bij iedereen manifesteren deze basisbehoeften zich op dezelfde manier: iedereen rangschikt dit op een andere wijze. Sommigen hechten bijvoorbeeld meer belang aan zekerheid in hun leven waarbij het zich veilig voelen over de toekomst centraal staat. Anderen kiezen dan weer resoluut voor variatie. Ze houden van veranderingen en voelen zich pas bevredigd als er ze nieuwe paden betreden. 

Er zijn mensen die zich ‘belangrijk’ voelen naar voren schuiven. Zij willen gehoord worden en speciaal zijn. Anderen wensen zich dan eerder geliefd te voelen. Hun behoefte wordt ingevuld naarmate ze betekenisvolle connecties met anderen aangaan. 

Op spiritueel niveau zijn er individuen die het voorop stellen om zichzelf te ontwikkelen. Deze personen beschikken over een drang naar emotionele, spirituele of intellectuele groei. Anderen voelen zich pas compleet als ze hun bijdrage aan de samenleving kunnen vervullen. 

Al deze elementen kunnen elkaar enerzijds aanvullen maar ook conflicterend zijn. Wens je zekerheid? Dan ga je veranderingen steevast uit de weg. Als je je sociale relaties voorop stelt en je hieraan aanpast, zal je minder in de belangstelling staan met jouw unieke kenmerken. Stel je resoluut persoonlijke groei voorop? Misschien ben je dan minder geneigd om jouw ontwikkelingen te laten bijdragen aan de maatschappij.

Huidige crisis versus sociale cohesie

Een van de actuele problemen bevindt zich op het niveau van een basisbehoefte beschreven in het behoeftenmodel van Anthony Robbins: het gevoel van veiligheid en zekerheid. Waar we ons al zeker sinds de 2de wereldoorlog relatief veilig voelen, voelen we ons plots bedreigd. Bedreigd door een pandemie waar we weinig tegen kunnen doen. Het treft ons diep en het treft ons allen. Het brengt stress en spanning teweeg. Op een ander niveau treft de meesten onder ons nog een belangrijke basisbehoefte: de connectie met anderen. We zijn gedeconnecteerd van onze geliefden, van vrienden en familie. We moeten letterlijk kiezen tussen personen met wie we contact wensen. De rest is enkel via een scherm bereikbaar. We voelen ons alleen.

Als deze behoeften niet op de een of andere manier vervuld worden, lijkt het weinig waarschijnlijk dat we overschakelen naar de hogere, spirituele behoeftes. Mensen zijn in tijden van crisis minder geneigd om in zichzelf te investeren op vlak van (diepgaande) persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Waarom is het nu net wél belangrijk om te investeren in persoonlijke groei?

De crisis raakt ons tot in onze kern. Onze job vormt bijvoorbeeld een zeer belangrijk deel in ons leven. We spenderen er doorgaans meer tijd aan dan aan ontspannende activiteiten. Op werkvlak wordt er op dit moment resoluut ingezet op thuiswerk, is er vaak een verschuiving in takenpakket merkbaar en het teamwerk wordt mogelijks anders verdeeld.

Al deze veranderingen hebben invloed op ons beeld over onszelf. In correlatie tot veranderingen op sociaal vlak, is er ook heel wat beweging merkbaar. Bewegingen waar we zelf geen vat op hebben, die plotseling ontstonden en waarvan het verdwijnen nog niet aan de orde blijkt. 

Maar beweging is ook positief.

Op zulke momenten vraag je je af wat je echt belangrijk vindt in het leven. Je wordt geconfronteerd met je angsten en zwaktes maar ook je sterktes en verlangens. Een negatieve (langdurige) situatie stelt je op de proef. Het is net de uitgelezen tijd om jezelf onder de loep te nemen. Wie jij bent als persoon en/of wil zijn: voor de crisis, tijdens de crisis en erna. Je plukt hierna de vruchten van jouw zelfanalyse.

Onthoud: In een moeilijke tijd wordt persoonlijke groei het hardst merkbaar…